Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawa miejscowego - oświata Gmina Hyżne

Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Hyżne w zakresie oświaty

1. UCHWAŁA NR XLII/336/22 RADY GMINY HYŻNE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2022/2023

1a. UCHWAŁA NR XLVIII/372/22 RADY GMINY HYŻNE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub powierzony przez nich, inny podmiot dla Gminy Hyżne

2a.UCHWAŁA NR L/394/23 RADY GMINY HYŻNE z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają dla Gminy Hyżne rodzice lub powierzony przez nich inny podmiot

 

Wynagradzanie nauczycieli

1. UCHWAŁA NR XLVI/318/18 RADY GMINY HYŻNE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne

1a. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.323.2018 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r.

1b. UCHWAŁA NR XIII/91/19 RADY GMINY HYŻNE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne

1c. UCHWAŁA NR XLVIII/373/22 RADY GMINY HYŻNE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne

2. UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY HYŻNE z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne

2a. UCHWAŁA NR XLII/335/22 RADY GMINY HYŻNE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne

3. UCHWAŁA NR XX/121/16 RADY GMINY HYŻNE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

4. UCHWAŁA Nr XXII/167/04 RADY GMINY HYŻNE z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu poznawania  nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Pomoc socjalna, wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, rekrutacja do klas pierwszych

1. UCHWAŁA NR XIX/153/20 RADY GMINY HYŻNE z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Hyżne

2. UCHWAŁA Nr VIII/45/07 RADY GMINY HYŻNE z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2a. UCHWAŁA NR XXIX/195/13 RADY GMINY HYŻNE z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

3. UCHWAŁA NR XXVIII/184/17 RADY GMINY HYŻNE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Sieć szkół i przedszkoli

1.  UCHWAŁA NR VII/53/19 RADY GMINY HYŻNE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

1a. UCHWAŁA NR XX/161/20 RADY GMINY HYŻNE z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

3. UCHWAŁA NR XXVIII/216/09 RADY GMINY HYŻNE z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne

 

Wychowanie przedszkolne

1. UCHWAŁA NR XXXVIII/264/18 RADY GMINY HYŻNE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Hyżne oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych

2. UCHWAŁA NR XXVIII/183/17 RADY GMINY HYŻNE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Pomoc materialna, stypendia

1. UCHWAŁA NR VIII/45/07 RADY GMINY HYŻNE z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1a. UCHWAŁA NR X/62//07 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 1b. UCHWAŁA NR XXVIIII/195/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

 Żłobek "Słoneczko" w Brzezówce

1. UCHWAŁA NR XVII/135/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi „Słoneczko” w Brzezówce

2. UCHWAŁA NR XII/67/15 z 3 listopada 2015 r. w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Słoneczko” w Brzezówce

2a. UCHWAŁA NR XXXVIII/313//22 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Słoneczko” w Brzezówce

 

Wydzielony rachunek dochodów- jednostki organizacyjne gminy

1. UCHWAŁA NR XXXIX/275/11 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Hyżne

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny